Od počátku letošního roku chtějí policisté v rámci projektu Tvoje cesta onlinem připomínat a ukazovat dětem rizika online světa a jak se jim bránit.

Projekt Tvoje cesta onlinem je preventivní akcí Policie ČR ve spolupráci s Československou obchodní bankou a jeho hlavním cílem je ukázat na konkrétních vybraných případech, jak pachatelé oslovují své potencionální oběti, jak využívají velmi snadno dostupné informace a jak nakonec s oběťmi manipulují. „Policejní preventisté budou zároveň dětem dávat i doporučení, na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat,” sdělil k projektu jeden z jeho autorů policista Ondřej Moravčík.

Beseda s rodiči

Ačkoliv může být zmíněný projekt nastaven sebelépe, policistů zdůrazňují, že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat sami rodiče. I proto se v rámci chystají semináře a besedy s veřejností. Na nich by se měli rodiče dozvědět odpovědi na otázky, které je trápí a na které se například stydí svých dětí zeptat. Projekt Tvoje cesta onlinem ale není určen jen pro nezletilé děti. Partnerem projektu je Československá obchodní banka, jejíž ambasadoři by měli přiblížit bezpečnostní pravidla v online světě.

„Jako banka, která většinu služeb nabízí i v digitalizované podobě, známe rizika pohybu v online světě a víme, jak důležité je dodržování bezpečnostních pravidel. Proto jsme náš úspěšný program finančního vzdělávání ve školách rozšířili o digitální bezpečnost a prevenci rizik na internetu. Policii ČR jsme oslovili jako odborníky, kteří mají v této oblasti největší zkušenosti i experty. S nimi teď spouštíme v Česku unikátní spolupráci, díky které se děti i jejich rodiče naučí lépe se chránit před internetovými hrozbami,“ řekl Petr Hutla, člen představenstva banky.

Více preventistů

Projekt bude postaven na interaktivní práci s posluchači a dětem bude jeho obsah blízký, neboť se budou neustále pohybovat v jejich oblíbeném prostředí – v prostředí sociálních sítí.

„Spolupráce s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit síť preventistů, která od roku 2020 bude významně posílena i z našich vnitřních zdrojů. Prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti vnímáme jako jednu z priorit a jsem velmi rád, že projekt Tvoje cesta reaguje právě na často opomíjená rizika sociálních sítí. Zároveň je dobré vyzdvihnout, že nebudeme pracovat pouze s dětmi, ale společně se zaměříme také na neméně důležitou cílovou skupinu, což jsou rodiče a dospělé osoby obecně,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar.