Obvodní oddělení Příbram se reorganizací policie od ledna 2009 stalo oddělením I. typu. „To znamená, že pod něho bylo převedeno dosud samostatné oddělení hlídkové služby a také eskortní skupina Okresního ředitelství Policie v Příbrami,“ řekl Deníku vedoucí oddělení Milan Kraft s tím, že zde může sloužit až 66 policistů.

Skutečný personální stav je však odlišný. „V současné době zde skutečně slouží pouze 52 policistů a dalších pět je na Střední policejní škole. Pod toto obvodní oddělení nespadá pouze samotné město Příbram, ale i další obce, které jsou pod Městským úřadem Příbram – Lazec, Orlov, Kozičín, Jerusalem, Zavržice, Jesenice, Brod a obec Bytíz,“ upřesnil policista.

Asi málomu uniklo, když v nedávné době mnoha médii prošla zpráva, že Příbram byla nejhorším městem České republiky, co se týče počtu kriminálních činů na 10 tisíc obyvatel.

„Nepopírám, že Obvodní oddělení Policie ČR v Příbrami patří mezi nejzatíženější útvary policie v České republice, ale s již zmíněnou reorganizací, a s tím souvisejícím navýšením počtu policistů a materiálu, společně se změnou systému služeb bylo docíleno toho, že za běžných podmínek jsou v Příbrami nepřetržitě ve dne i v noci nejméně dvě motorizované policejní hlídky. Ty provádějí hlídkovou činnost, dohled nad veřejným pořádkem, silničním provozem, vyhledávají trestnou činnost a její pachatele, působí na úseku prevence kriminality a pátrají po osobách a věcech. Tyto hlídky rovněž zajišťují okamžitou reakci na volání na tísňovou linku 158,“ přiblížil vedoucí oddělení Milan Kraft.

Státní policie také prohloubila spolupráci s Městským úřadem Příbram a Městskou policií Příbram, kdy jsou v územních celcích města prováděny společné pěší hlídky policistů a strážníků městské policie. Ve spolupráci s městským úřadem se podílí i toto oddělení na programech prevence kriminality.

„Díky této činnosti a také díky hlubší spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování Příbram se v současné době podařilo snížit trestnou činnost na území města Příbrami oproti roku 2008 a to zejména na úseku majetkové trestné činnosti. Jen dodám, že již v roce 2008 byl zaznamenán pokles kriminality v Příbrami o 355 skutků za rok. Rovněž díky všímavosti některých obyvatel Příbrami, kteří byli svědky trestné činnosti a nebáli se přivolat policii, se podařilo v nedávné době zadržet několik pachatelů majetkové trestné činnosti a do 48 hodin je postavit před soud, který je ihned odsoudil k trestu odnětí svobody s okamžitým nástupem. Těmto obyvatelům Příbrami, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje, bych chtěl poděkovat jménem Obvodního oddělení Policie ČR v Příbrami,“ poznamenal vedoucí oddělení.

I přes lepší výsledky ale prý stále policisty z tohoto oddělení trápí především majetková a násilná kriminalita a to zejména vloupání do motorových vozidel, sklepů a garáží. Z násilné trestné činnosti jsou to zejména loupeže na jejichž řešení se oddělení podílí jen z části, protože jejich vyšetřování věcně přísluší Službě kriminální policie a vyšetřování.

„Rádi uvítáme veškeré připomínky, podněty a názory, se kterými se na nás můžou lidé kdykoliv obrátit osobně, telefonicky na čísle 318 621 347 nebo také e-mailem pboop@mvcr.cz,“ uzavřel Milan Kraft.