Dalibor Pikrt jenarozený 12. října 1964, trvalý pobyt má v Sedlčanech, Nám. T.G. Masaryka čp.32, což je adresa městského úřadu.

"Na muže vydal 16. května 2011 Okresní soud v Příbrami příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, neboť hledaný je stíhaný pro trestné činy znásilnění, omezování osobní svobody a vydírání. Hledaný o svém nástupu do výkonu trestu odnětí svobody ví, záměrně se skrývá, aby se tak vyhnul nástupu výkonu trestu. Místo jeho současného pobytu není orgánům činným v trestním řízení známo," uvádí policejní mluvčí Lenka Pavlová.

Dalibor Pikrt je hubené, 175 až 180 cm vysoké postavy, má černé vlasy česané dopředu, hnědé oči, kulatý obličej. Chybí mu část ukazováčku na pravé ruce.

close zoom_in

DALIBOR PIKRT

Druhým pohřešovaným je Jaroslav Oulehla, narozený 23. prosince 1973, trvale přihlášený v Příbram I, ulice Tyršova 108, což je adresa městského úřadu.

Namuže vydal 8. června 2011 Okresní soud v Příbrami příkaz k zatčení, neboť hledaný je stíhaný pro trestný čin zanedbání povinné výživy.

"Hledaný si již delší dobu neplní vyživovací povinnost vůči své nezletilé dceři. Obviněný se skrývá, aby se tak vyhnul trestu, zdržuje se na neznámém místě a nelze mu doručit předvolání na veřejné zasedání," uvádí Pavlová.

Jaroslav Oulehla je hubené, 175 až 180 cm vysoké postavy, máhnědočerné rovné krátké vlasy, černé kartáčovité vousy, hnědé oči, oválný obličej, často nosí maskáčové oblečení a navštěvuje různá restaurační zařízení.

close zoom_in

JAROSLAV OULEHLA

Veškeré poznatky k hledanému muži je možné sdělit kterémukoliv oddělení Policie České republiky, nebo přímo na Územní odbor SKPV Příbram na telefon 974 879 268 (313).