Pátrání je vyhlášeno po Jaroslavu Kertesovi, nar. 02.09.1960, trv. bytem Sedlčany, Nádražní 110. "Na muže vydal 5.12.2011 Okresní soud v Příbrami příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody, neboť hledaný je stíhaný pro skutek kvalifikovaný jako trestný čin zanedbání povinné výživy.  Hledaný o svém nástupu do výkonu trestu odnětí svobody ví, záměrně se skrývá, aby se tak vyhnul nástupu výkonu trestu. Místo jeho současného pobytu není orgánům činným v trestním řízení známo. Dosud provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se hledaný měl údajně zdržovat na území hlavního města Prahy," informovala policie.      

Popis osoby: střední 170 - 178 cm vysoká postava, šedé, středně dlouhé vlasy, šedé oči, oválný obličej.

Veškeré poznatky k hledané osobě sdělte na kterékoliv oddělení Policie ČR nebo přímo na SKPV OOK Příbram tel: 974 879 313.

Jaroslav Kertes. Zdroj: Policie ČR