Oběti se většinou s problémem nesvěřují, naopak se ho snaží tajit, stydí se. "Obvykle ohrožená osoba vyhledává pomoc až po delší době nebo až když jí jde o život. Ženy se často sebeobviňují a násilné chování přítele či manžela omlouvají, hledají vinu samy v sobě," uvedla příbramská policejní komisařka Monika Schindlová.

Násilníci se na veřejnosti prezentují zcela odlišně než doma za zavřenými dveřmi. Jednání násilné osoby naplňuje znaky přestupků nebo dokonce trestných činů. "Trestní oznámení o domácím násilí lze podat na obvodním oddělení policie, na pracovišti „kriminálky“, na státním zastupitelství. Může být podáno ústně, písemně nebo telefonicky, policie prověřuje i anonymní oznámení," popsala Monika Schindlová.

Jak vypadá signál pomoci:

Zdroj: Youtube

V souvislosti s násilím v rodinách je vhodné připomenout tzv. signál pomoci. Jedná se o mezinárodní gesto, které může využít ohrožená osoba při přímé komunikaci s okolím nebo při video hovoru. Gesto není doprovázeno žádnými slovy, člověk jím dává najevo, že potřebuje pomoc. Osoba otevře dlaň s nataženými prsty, poté ohne palec do dlaně a nataženými prsty ho schová, vznikne tedy pěst se schovaným palcem uvnitř.

Policisté mohou také rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, a to na dobu 10 dnů. Vykázání má preventivní charakter, odvrací se jím aktuální hrozící násilný útok. Policie navíc provádí kontroly, zda vykázaná osoba výzvu dodržuje. "Oběť má možnost v té době podat u civilního soudu návrh na předběžné opatření. Soud v něm může násilné osobě uložit, aby společné obydlí opustila, a aby se zdržela jakéhokoliv kontaktování ohrožené osoby," doplnila komisařka.