Jak uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček, chov byl na základě obdržených podnětů od obyvatel obce Láz kontrolován opakovaně od letošního července.  "Zdravotní i výživný stav psů byl při červencové kontrole dobrý, všichni měli platné očkování proti vzteklině a byli označení čipem. Problémem byl tehdy značný nepořádek ve výběhu, kde byli chováni. V něm se totiž nacházelo mnoho různých předmětů, o která se mohla zvířata zranit. Nedobrá byla také hygiena chovu. Nacházely se zde četné exkrementy, z nichž se šířil zápach," uvedl mluvčí.

Krajská veterinární správa proto chovatelce nařídila, aby výběh uklidila a nebezpečné předměty odstranila. Při kontrole koncem srpna bylo ověřeno, že tak skutečně učinila. Ovšem koncem září došlo k vzájemnému napadání psů. "To minimálně v jednom případě skončilo úhynem pokousané feny. Na základě těchto událostí byla provedena 11. října neplánovaná kontrola," dodal Vorlíček. 

Kromě policie a veterinární správy se kontroly účastnili také zástupci Městského úřadu Příbram. Podle mluvčí radnice Evy Švehlové byli odebráni psi různých plemen, věku i pohlaví. "V průběhu kontroly i odběru vykazovali tito psi negativní znaky chování smečky. Při umístění do předběžné náhradní péče se začalo s veterinárními prohlídkami, při kterých jsou zjišťovány zdravotní potíže, které pochází z doby, kdy byli psi v péči chovatelky. Při samotné kontrole, odebírání a umisťování do předběžné náhradní péče nedošlo k žádné zdravotní újmě odchycených zvířat," vyjádřila se Švehlová. 

Případem se nyní zabývá policie. "Byly zahájeny úkony trestního řízení pro možné podezření ze spáchání trestného činu chov zvířat v nevhodných podmínkách," řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.