Podnětem k tomu, aby se policisté do Březnice rozjeli, se tehdy stalo anonymní udání. O dva dny později Suchánková konstatovala, že případu možného podezřelého úmrtí novorozeného dítěte se krajští kriminalisté nadále intenzivně věnují. Připomněla, že nařídili soudní pitvu, která byla provedena v pondělí. „Z předběžných závěrů není zatím zřejmé, z jakého důvodu dítě zemřelo,“ uvedla mluvčí v úterý.

Více by měly napovědět zadané znalecké posudky. Poznatky, které by dávaly podnět k podezírání konkrétních osob z protiprávního jednání směřujícího vůči životu a zdraví miminka, nevyplynuly ani z domovní prohlídky, doplněné i prohledáváním dalších míst.

Další postup policie bude podle vyjádření Suchánkové možné stanovit poté, co kriminalisté obdrží kompletní závěry soudních lékařů shrnujících zjištění z pitvy a také budou mít k dispozici závěry znalců. Policejní detektivové se také stále snaží upřesnit informace o okolnostech, které smutnou událost provázely.