DVA V TERÉNU, 
JEDEN U KAMERY

„Jedno z opatření spočívalo ve zkvalitnění kamerového systému. Kamera staršího typu na prvním paneláku byla vyměněna za novou s dobrým nočním viděním a velmi dobrým rozlišením," uvedl místostarosta s tím, že přestupkáře je nyní možné na základě záznamů z kamer ztotožnit. „Pokračujeme v úpravách, obměnách a doplňování kamerového systému i jinde ve městě," dodal.

Připomněl, že zásadním rozhodnutím byla změna pracovní doby strážníků městské policie a posílení jejích služeb v exponovaných časech. „Od března slouží o pátečních a sobotních nocí až do ranních hodin a hlídky posílily o jednoho člověka. Dva strážníci jsou v terénu a jeden neustále sleduje kamery. Když na nich zachytí něco nepatřičného, okamžitě se přesouvají do této lokality," dodal.

POZNATKY STRÁŽNÍKŮ 
V TERÉNU
Zároveň Hölzel nabídl z kontrolní činnosti strážníků některé konkrétní údaje. „V minulosti jsme zaznamenali dvě stížnosti na večerku Žabka na Severním sídlišti, že uzavírá déle než ve 23 hodin a údajně zde tu mělo docházet k prodeji alkoholických nápojů mladistvým. To se ani v jednom případě nepotvrdilo," bilancoval. Podle poznatků strážníků k překročení provozní doby dochází obvykle u dvou provozoven, konkrétně u diskotéky Pohoda a u baru Beseda.

„U pizzerie ani u nové restaurace Kozlovna tento problém není," dodal. Připojil, že předzahrádka u Kozlovny, stejně jako v případě jiných restauračních venkovních zařízení, musí provoz skončit bez výjimky o 22. hodině a strážníci toto kontrolují.

„Od března do současnosti nebyla zaznamenána žádná stížnost ani upozornění strážníků městské policie na porušování nočního klidu nebo páchání jiných přestupků," dodal místostarosta. Přestupky však strážníci na základě svých kontrol a zachycení kamerovým systémem řešili. „Celkem udělili za tuto dobu 22 blokových pokut v celkové výši 9200 korun. V pěti případech byla pokutována konzumace alkoholu na veřejném prostranství, kde to městská vyhláška zakazuje." Ve čtyřech případech zjistili strážníci konzumaci alkoholu nezletilými. Ti byli předáni rodičům. Městská policie provedla u řidičů patnáct dechových zkoušek na alkohol a všechny byly pozitivní.

ZÁZNAMY Z KAMER 
VYŽÍVÁ I POLICIE
„Z kamerového systému přebírala devět záznamů Policie ČR pro různá svoje vyšetřování a porušování zákona," bilancoval dál místostarosta. Poznamenal, že dvě osoby se dopustily znečišťování veřejného prostranství, močení na veřejném prostranství. „Ve dvou případech musela městská policie použít i donucovací prostředky, hmaty a chmaty," doplnil výčet.

Dalším z úkolů, které vyplynuly z březnového zastupitelstva, bylo udělat revizi obecně závazné vyhlášky č. 5 o veřejném pořádku. „Vyhláška byla vydaná v roce 2005. Tak, jak je platná doposud, má všechny náležitosti, které má mít. Konzultovali jsme jí i s ministerstvem vnitra. „Ve vyhlášce není přímo řečeno, že doba nočního klidu je od 22 do 6 hodin, ale toto upravují jiné normy a sankce za porušení rovněž vyplývají ze zákona o přestupcích," poznamenal. „Tajemník Vojtěch Hlaváček si vyžádal ještě jednu konzultaci. Pokud bude navržena úprava dílčího charakteru, tak bychom návrh předložili na další jednání zastupitelstva," dodal. Členové městské rady měli ještě zvážit omezení provozní doby některých provozoven. Zatím takové opatření nedoporučují.

„Zastupitelstvo nemůže provoz omezit plošně, ale jen u vybraných problémových restaurací a pohostinských zařízení. To vyvolá reakci. Místo na trhu zaplní okamžitě jiná provozovna, která ráda pojme noční klientelu," myslí si místostarosta. Marie Břeňová