Dosavadní poznatky policistů popisují poměrně typický případ domácího násilí: s týráním dlouhodobým, všestranným a stupňujícím se. Bývá totiž omylem doufat, že dotyčný prozře, pochopí, že ten, kdo se chová jako hovado, je on sám a nikoli jeho oběť, uvědomí si, že tahle to dál nejde – a tak se polepší a natrvalo napraví. Ne; takhle to nechodí ani v pohádkách.

V tomto případě se domácí hrubosti vlekly od roku 2015, připomněla policejní mluvčí Monika Schindlová. Jestliže hovoří o „zlém nakládání“, zmiňuje fyzické napadání, ponižování, zákazy jídla a pití.

„Nijak se nepodílel na chodu domácnosti a nutil ji podepsat různé písemnosti,“ připomněla mluvčí dále, jak se muž k ženě choval. Vrchol pak přišel 10. července. „Dotyčný násilím přítelkyni donutil pozřít nějaké léky, udeřil ji – a nakonec uzamkl v jedné místnosti,“ konstatovala Schindlová.

Jaké byly následky, shrnula poměrně stručně: „Týraná žena byla převezena do nemocnice – a muž po sdělení obvinění do věznice.“