Mladík z Příbrami nejméně šest let prodával nelegálně omamné nebo psychotropní látky v úmyslu získat finanční prospěch.

„Údajné dluhy za drogy řešil vydíráním pohrůžkou násilí nebo těžké újmy na zdraví, za což byl odsouzen nepodmíněným trestem a podle trestního zákoníku mu byl uložen trest propadnutí věci, a to finanční hotovosti u něj nalezené ve výši 27 200 korun,“ uvedla referentka oddělení komunikace úřadu Adéla Janů.

Jelikož se jednalo o zpeněžení majetku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, byla hotovost převedena na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti ČR, který slouží k odškodňování obětí trestných činů.

V druhém případě se jednalo o propadnutí částky 10 300 korun. Žena několik let prodávala drogy v Příbrami, za což byla odsouzena a potrestána podmíněným trestem.

„Jelikož ani v této době s prodejem omamných a psychotropních látek nepřestala, byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a zároveň podle trestního zákoníku jí byl uložen trest propadnutí věci, a to finanční hotovosti u ní nalezené ve výši 10 300 korun,“ přiblížila okolnosti druhého případu Janů s tím, že hotovost propadlá státu byla převedena do státního rozpočtu.

Ovšem někdy do státního rozpočtu úřad „přispěje“ podstatně menší částkou jako v případě prodeje štípacích kleští, které také sloužily k trestné činnosti v Příbrami. Ty patřily muži, který kradl lahve alkoholu vyšší hodnoty v prodejnách příbramských obchodních domů.

„S lahvemi položenými v nákupním vozíku přešel do míst, která nejsou v dosahu bezpečnostních kamer, přeštípal kleštěmi bezpečnostní kódy, lahve ukryl do připravené tašky. U pokladny pak zaplatil pouze drobné zboží,“ popsala po únorové aukci pachatelův modus operandi referentka vztahů k veřejnosti Michaela Tesařová. Muž se do prodejen se vracel opakovaně a svým jednáním způsobil škodu přes 20 tisíc korun.