„V Příbrami náš tíží nejvíce projevy vandalismu poškozující městský mobiliář, většinou veřejné osvětlení a dopravní značení. Více než 20% oprav veřejného osvětlení souvisí se svévolným poškozením svítidel, sloupů, patic a neoprávněných zásahů do elektroinstalace," uvádí v této věci ředitel Technických služeb města Příbrami Pavel Mácha.

Projevy vandalismu jsou samozřejmě velmi ekonomicky nákladné. „Za 1. pololetí jen přímé náklady na odstranění těchto poškození vyčíslujeme na 250.000,- Kč," uvádí alarmující částku ředitel Mácha a dodává, že posledním projevem vandalského chování je poškození dláždění na náměstí T.G.M. a následné naházení dlažebních kostek do kašny. Výsledkem bylo poškození osvětlení vodotrysku v hodnotě 15.000,- Kč.

Odstraňování škod způsobených vandalismem vyžaduje nemalé úsilí i náklady, které by bylo možné v rámci správy městského majetku vynaložit účelněji, pokud by k těmto událostem nedocházelo. Děkujeme všem občanům, kteří nejsou lhostejní k této problematice a mají s námi společný zájem na čistotě a upravenosti našeho okolí. Více informací, oznamovací formulář závad a kontakt na Technické služby lze najít na adrese: http://www.ts-pb.cz/.

Pavlína Svobodová, mluvčí radnice