Kateřina Konečná: třicátnice, která v socialismu prožila jen pár let v dětství v rodině komunistického funkcionáře v Novém Jičíně. Jedna z nejvýraznějších tváří polistopadové komunistické strany. Opakovaně si ji výrazná skupina spoluobčanů vybrala, aby je zastupovala nejprve v českém parlamentu, později i v evropském. Zde formuluje a pronáší ostré názory proti kapitalismu, i proti mnohým aspektům polistopadového dění.

Jejím protipólem je Jan Hrušínský, který v komunistickém režimu strávil polovinu svého života. Žije v Praze a nemá pro tuto historii dobré slovo. Po listopadu se věnoval hraní, aby pak později založil své Divadlo Na Jezerce. Je známý svou schopností velmi kriticky a jasně hodnotit dění kolem sebe, ať už minulé či současné. Reprezentuje tak silný názorový proud české společností.

Oba dva souhlasili, že odpoví na pár otázek, které Deník položil svým čtenářům v unikátní anketě Jak Češi vidí listopad? Zapojilo se do ní více než devět tisíc respondentů.

Chtěli by se Kateřina Konečná či Jan Hrušínský vrátit do dob československého socialismu a pokládají současnou Českou republiku za demokratickou zemi? A kdy si koupili první džíny? Podívejte se na unikátní rozhovor.