Škola se nachází v samostatné zrekonstruované budově, která je obklopena velkou zahradou s nově vybudovaným dětským hřištěm s herními, výukovými i relaxačními prvky. Škola má k dispozici dobré sportovní zázemí - tělocvičnu, venkovní nově zrekonstruované víceúčelové hřiště s umělým povrchem a další velké hřiště mimo pozemek školy.

V budově vzdělávacího zařízení mohou žáci navštěvovat širokou nabídku kroužků a odpoledních klubů (některé zdarma) a dokonce bez dojíždění i hudební a výtvarný obor místní pobočky Základní umělecké školy J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem.

Již od prvního ročníku mají žáci možnost využívat ve výuce moderní technologie. Tradiční učebnice, metody a didaktické pomůcky jsou doplňovány elektronickými učebnicemi a cvičeními, výukou na interaktivních tabulích, použitím projektorů či vizualizéru a prací na PC. Důraz je kladen na smyslové vnímání, zážitek, na kreativitu aktivitu žáků, jejich schopnost komunikovat a samostatně řešit problémy.

Základní škola vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola porozumění a bezpečí, který byl vytvořen s ohledem na potřeby žáků, podmínky školy a možnosti regionu i soudobé trendy v oblasti školství a vzdělávání. Školní vzdělávací plán je průběžně analyzován, rozvíjen a inovován.

Prvňáčci v Bohutíně ve školním roce 2019/2020.Zdroj: Klára Ctiborová

Prvňáčci z Bohutína ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

Všichni prvňáčci na jednom místě vyšli ve speciální příloze v tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 29. ledna 2020.