Podle odhadů k tomu, aby se od příštího září topilo jenom v moderních přístrojích, zbývá vyměnit ještě 300 tisíc kotlů. Dá se to při očekávaném zahlcení topenářských firem vůbec stihnout včas?
Je to samozřejmě hektické. Naším cílem nyní je, abychom lidi k výměně motivovali a abychom jim k ní vytvořili podmínky. Jinými slovy, pokud se na to někdo, odpusťte mi to slovo, vykašle, vůbec to nebude řešit, žádost o dotaci si nepodá, a pak se po 1. září 2022 ukáže, že pro to nic neudělal, a stále topí pod starým kotlem, tak mu hrozí nebezpečí sankce až 50 tisíc korun.

Pokud si tedy žádost podá, a stejně se to nestihne včas, pokuta mu zatím nehrozí?
Pokud se ukáže, že by úzkým hrdlem byla kapacita topenářů, tedy že bychom do té doby nashromáždili třeba 250 tisíc žádostí o dotaci, postupně na tom pracovali, a „havarovalo“ by to na kapacitě topenářských firem, tak se samozřejmě budeme snažit to zohlednit i při jednání se správními úřady. Určitá amnestie pro tyto lidi by trvala déle. Nyní hovoříme o jednom roce. Podmínky jsme motivačně nastavili poměrně tvrdě, protože nechceme vytvářet další prostor. Moc dobře víme, jak by to dopadlo, kdyby na to lidé dostali třeba ještě dalších pět let.

close info Zdroj: Deník zoom_in Kdo si umí o peníze požádat, ten tak obvykle učinil již v minulých kolech kotlíkových dotací. Tato by měla sloužit také pro lidi, na které se nedostalo, a kteří se třeba i bojí jednat s úřady. Kdo jim s žádostmi pomůže?
Už máme nějakou zkušenost ze stávajících vln, i když to byla třeba trošku jiná kategorie lidí. Už dříve nám hodně pomohly kraje i obce, pomůže také Agentura pro sociální začleňování i Státní fond životního prostředí. Už jsme proto rozjednali s kraji, že začnou oslovovat vhodné kategorie lidí. Nejsložitější bude motivovat je, aby si podali žádost. Příprava bude ještě nějakou dobu trvat, zatím jsme ale chtěli avizovat, jak to s podporou bude dále vypadat. Intenzivně spolupracujeme také s ministerstvem práce a sociálních věcí a hledáme cestu, jak vhodné lidi cíleně oslovit.

Říkáte, že jste schopni dotace vyplatit všem zájemcům, kteří vás o to požádají. Budete mít ale dost peněz?
Naše programy jsou naštěstí financovatelné z evropských peněz, jedním z možných zdrojů je Modernizační fond. Předpokládáme, že v příštích deseti letech v něm bude minimálně 300 miliard korun, a pokud cena emisní povolenky poletí nahoru, může to klidně být 400 miliard. Proto chceme, aby si lidé do 1. září 2022 zažádali o dotace, protože teprve poté zjistíme, kdo o to vlastně má zájem. Takže i kdyby bylo potřeba vyměnit ještě 300 tisíc kotlů, tak k tomu budeme potřebovat dalších zhruba 14 miliard korun a já jsem přesvědčen, že by se je podařilo najít v Modernizačním fondu v kombinaci s dalšími penězi.

Je vyhrožování kontrolami a přísnými pokutami správnou motivací? Všichni přece moc dobře víme, jak je to s kontrolami různých povinností kvůli koronaviru. Ty také prakticky nikdo nekontroluje…
Určitě se druhého září do domů nevyřítí tisíce úředníků, kteří by je hned začali kontrolovat. Kontroly by v tomto případě měly dělat orgány obcí s rozšířenou působností. Už dnes jim dávají podněty sami lidé, když jim v sousedství někdo kouří. Byly jich už tisíce, byly prověřeny a padla kvůli nim celá řada sankcí. A máme už taky institut povinných revizí, takže obec by od revizních techniků měla mít informace, kdo provozuje jaký kotel. Obce už své lidi obvykle dobře znají, a vědí, koho se mají zeptat, zda už si podal žádost o dotace. Někteří lidé mohou mít různé důvody, proč to nebudou chtít udělat. Pak tam jsou samozřejmě možnosti určitých exekučních řešení, ale my k tomu nechceme nutně sahat. Chceme lidi motivovat, vytvořit jim podmínky a postihovat pouze ty největší hříšníky.