„Myslím si, že na vesnické škole specializace nemá moc význam, ale lesního pedagoga z lesní správy využíváme k tomu, že s dětmi ze školní družiny chodí do lesa a chodí také do tříd prvního stupně,“ řekl ředitel školy Jiří Kadlec s tím, když děti prakticky v Brdech žijí, tak by je měly i znát.

Vedení školy si také pochvaluje vynikají spolupráci s obcí a místní akční skupinou. Dobré vztahy má také ze základní školou v Chrašticích či sousedním Zaječově, který se nachází na druhé stran Brd. Většinu žáků tvoří děti z Obecnice, ale několik z nich dojíždí ze sousedních obcí z Drahlína, Lhoty ale tři nebo čtyři také z Příbrami.

Základní škola v Obecnici má za sebou vánoční jarmark. Konal se v úterý 26. listopadu a prodávaly na něm děti své výrobky v prostorách školy a školní družiny. Škola se také podílí na zahájení adventu v obci, kde také jsou tyto školní výrobky ke koupi. Výtěžek je určený pro školní družinu a mateřskou školu.

Třicáté výročí sametové revoluce na školních chodbách připomíná výzdoba od dětí a samotným událostem v listopadu roku 1989 se věnoval školní projektový den.

Děti ze všech devíti tříd mohou od letošního školního roku využívat krytý vestibul, který škola nechala zastřešit proto, aby se při čekání na vyučování schovaly před nepříznivým počasím. Práce na něm probíhaly přes letní prázdniny.

close Prvňáčci z Obecnice ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci z Obecnice ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

close Prvňáčci z Obecnice ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci z Obecnice ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

Příště si představíme děti ze ZŠ Višňová. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 4. prosince 2019.