Školu ovšem navštěvují i žáci z Jihočeského kraje (z obcí Březí a Tisov) a Plzeňského kraje (z obce Starý Smolivec). Na žádost rodičů navštěvují školu mimo spádovost obce i žáci z Volenic, Březnice, Rožmitálu pod Třemšínem, Bezděkova, Bukové, Vševil, Věšína, Hlubyně a vesnice Počáply.

Žáci v základní škole se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ zpracovaného dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Školní družina pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu, zaměřeného především na pobyt v přírodě.

Do všech vzdělávacích činností školy se promítá environmentální výchova. Žáci školy třídí odpady, zapojují se do sběru elektroodpadu v rámci programu Recyklohraní, sbírají hliník, starý papír a nezapomínají ani na sběr léčivých bylin.

V září roku 2003 byla ve Hvožďanech zřízena pobočka rožmitálské Základní umělecké školy Jakuba Jana Ryby. Učitelé pracují s žáky v oboru hudebním, výtvarném a dramatickém.

Součástí školy je jednotřídní mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny tyto prostory prošly v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí.

close Prvňáci ze ZŠ Hvoždany ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci ze Hvoždan ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Klára Ctiborová

close Prvňáci ze ZŠ Hvoždany ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci ze Hvoždan ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Klára Ctiborová

close Prvňáci ze ZŠ Hvoždany ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci ze Hvoždan ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Klára Ctiborová

Příště si představíme děti ze ZŠ 28. října v Příbrami. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 12. listopadu 2019.