Tříhodinová týdenní dotace zahrnuje pěveckou a pohybovou výchovu, hru na zobcovou flétnu a dětské Orffovy nástroje. Děti mohou rozvíjet své nadání v pěveckých souborech a školním orchestru.

Dvakrát do roka pořádají hudební třídy pravidelné koncerty (vánoční a jarní), vystupují na mezinárodních přehlídkách pěveckých sborů v Praze i v Příbrami, účastní se různých kulturních a společenských akcí. Příští rok oslaví škola 30 let zaměření na hudební východu a chystá velký koncert za účasti i bývalých žáků.

Ve výtvarné výchově se žáci učí rozvíjet své vlastní vnímání světa, estetické cítění a fantazii. Získávají dovednosti a znalosti ve všech oblastech výtvarného umění – v kresbě, malbě, grafice i plastické a prostorové tvorbě.

Děti se učí pracovat různými výtvarnými technikami – lineární a stínovaná kresba, malba, suchá jehla, linoryt, kašírování, keramika aj.  Výuka probíhá ve dvou výtvarných pracovnách a keramické dílně.

S výtvarnými pracemi dětí ze ZŠ 28. října se může veřejnost seznámit například při výstavách na Svaté Hoře, v příbramské nemocnici nebo třeba při každoročním Hudebním festivalu Antonína Dvořáka.

Od letošního roku škola také disponuje novou půdní vestavbou, jejíž součástí je nová multimediální učebna, učebna fyziky a pět učeben pro výuku jazyků.

close Prvňáčci ze třídy 1.A ze ZŠ 28. října v Příbrami ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci ze třídy 1.A ze Základní školy 28. října v Příbrami ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

close Prvňáčci ze třídy 1.B ze ZŠ 28. října v Příbrami ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci ze třídy 1.B ze Základní školy 28. října v Příbrami ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

close Prvňáčci ze třídy 1.C ze ZŠ 28. října v Příbrami ve školním roce 2019/2020. info Zdroj: Klára Ctiborová zoom_in

Prvňáčci ze třídy 1.C ze Základní školy 28. října v Příbrami ve školním roce 2019/2020. Foto: Klára Ctiborová

Příště představíme děti ze ZŠ Březové Hory v Příbrami. V tištěném vydání Příbramského deníku ve středu 20. listopadu 2019.