Tato tragická událost postihla nejen horní města Březové Hory a Příbram, ale i okolní obce, ze kterých havíři pocházeli. Pietní vzpomínka bude v režii příbramských hornických spolků a hasičů provedena položením věnců k pomníku obětem katastrofy na příbramském hřbitově v 16 a březohorském hřbitově v 16:45 hodin. Dále bude od 17:30 koncert Vepřekova smíšeného sboru v kostele sv. Vojtěcha na Březových Horách. Po koncertu bude následovat smuteční průvod k pomníku vdov a sirotků v areálu Dolu Marie, kde proběhne krátký vzpomínkový akt s položením kytic.