Jak uvedl velitel pluku plukovník Jan Cífka, Den vítězství je důležitým mezníkem v naší historii. "Připomíná nám, že hodnoty jako svoboda, demokracie a lidská práva nejsou nikdy zaručeny. Jsou to ideály, za které musíme neustále bojovat a které musíme chránit.“ zaznělo v projevu.

„Dnes vzdáváme hold nejen těm, kteří položili své životy za naši svobodu v druhé světové válce. Jejichž oběť nás inspiruje a připomíná nám, že každý z nás má povinnost chránit a udržovat hodnoty, za které bojovali. Modlitbou a vzpomínkou uctěme památku také na naše bývalé kolegy, kamarády a vojáky, kteří nás opustili v nedávné době," dodal Jan Cífka.

Pietní akty se uskutečnily u památníků padlých hrdinů v kraji a u pomníku obětem 1. a 2. světové války v parku na náměstí 1. máje městysu Jince. Pokládání věnců u padlých veteránů bylo za přítomnosti žáků druhého stupně základní školy, ke kterým promlouval ve svém proslovu místostarosta městysu Aleš Hlaváček.

„Je potřeba nesoustředit se jen na dnešní dobu, kterou vidí mladá generace skrz sociální sítě. Je potřeba si neustále připomínat dobu, která byla krutá a připomínat si svátky jako je tento – 8. květen, Den vítězství, kdy po letech bezmoci, utrpení, ponižování a vraždění, po letech bídy a strachu přišel den, který probudil v lidech víru v lepší a svobodný život," uvedl Aleš Hlaváček.

Pietního aktu se také zúčastnili místní obyvatelé, zástupci zastupitelstva městysu a představitel Římskokatolické farnosti Jince pan Mariusz Stanislaw Walczak, který pronesl děkovnou modlitbu za padlé hrdiny.