PŘÍBRAM -Stovky Příbramáků zůstanou od čtvrtečního rána bez pitné vody. „V rámci rekonstrukce Zdabořské ulice proběhne dne 24. května plánovaná výměna vodovodu DN 300,“ informovala mluvčí vodárenské společnosti 1. SčV. Kristina Blaszczyková. Bez tekoucí pitné vody se ocitne od osmi hodin ráno až do šesté hodiny ranní následujícího dne 260 rodinných a devět vícepodlažních bytových domů. Předpokládá se, že odstávkou bude postiženo i Drkolnovské sídliště. „Původní potrubí je již zastaralé a výměnou chce vlastník, jímž je Město Příbram, minimalizovat množství poruch pod nově zrekonstruovanou Zdabořskou ulicí. Sodstávkou byli odběratelé seznámeni oznamovacími lístky do schránek.“ vysvětlila mluvčí. Podotkla, že náhradní zásobení pitnou vodou budou zajišťovat pojízdné voznice v ulicích Třebská, Hanuše Jelínka, Strakonická, Slunná, za obchodním domem Delvita a na křižovatce ulic Písecká a Vodňanská.

Velikost odstávky souvisí smístem přeložky - jedná se o část hlavního přivaděče. Proto je nutné odstavit přibližně deset kilometrů vodovodního řadu. „Po obnovení dodávek může dojít k přechodnému zhoršení kvality dodávané vody a bude proto provedeno odkalení uvedené oblasti,“ dodala Kristina Blaszczyková.