Do Příbrami má na jaře přijet protidrogový vlak. Řada odborníků ale nepovažuje tento styl varování za nejvhodnější…

V Magdaléně zastáváme názor, že takovéhle aktivity nejsou efektivní prevencí. Poukazuje na to i několik výzkumů. Není to proto, že by ve vlaku děti viděly hrůzné věci, ale že se jedná o jednorázovou akci používající odstrašující, zkratkovitý přístup, i přes populární formu multimédií, na něj nenavazují další aktivity. Z našeho pohledu je využíváno příliš velké množství vstupů, informací, ve velmi omezeném čase, takže tyto informace nemohou být vyvážené. Preventivní akce by neměly být zastrašující. Program by měl být navíc přizpůsobený každé věkové kategorii, jinou formu vyžaduje šestá třída, jinou devátá.

Je účinnější, když se mladí lidé setkají s lidmi vyléčenými ze závislostí například na besedách?
Překonaný je i trend, kdy lidé bojující se závislostmi besedovali ve školách. Tento způsob vyvolává senzaci a na někoho může působit, že když to překonal jeden, on to může překonat také.

Jaká je tedy vhodná forma?
Vhodnější jsou programy zaměřené na komunikaci, sociální dovednosti, na práci s hodnotami a podobně, než forma demonstrovaná na zajímavém příběhu s relativně šťastným koncem.

"Nemůžeme si nalhávat, že s drogami se pojí jen negativní prožitky."


Podle statistik věk mladých lidí, kteří poprvé zkusí návykové látky, stále klesá. Nesou za to odpovědnost rodiče, kamarádi, média,…?
Je to kombinace všeho. Roli hraje i dostupnost alkoholu, marihuany a dalších drog. Tím pádem děti a mládež, které ještě nemají vytvořené obranné mechanismy a kritický náhled, tak zkouší věci, o nichž mnoho neví. Mnohdy může jít o zajímavý nebo pozitivní zážitek. Nemůžeme si nalhávat, že s drogami se pojí jen negativní prožitky.

Jaká je nejlepší prevence?
Vliv má rozhodně rodina. V naší společností je obrovská tolerance k užívání alkoholu a THC. Dalším faktorem jsou média a téma legalizace a zkratkovitě předávané informace bez vysvětlení důsledků. Takže velké slovo je na rodině a médiích. A samozřejmě preventivní programy ve školách.

Předpokládám, že zastáncem legalizace marihuany nejste…
Lékařské účely rozhodně nezpochybňuji, ale plošná legalizace není správným krokem. Legální je tabák, alkohol… Tyto látky jsou lehce dostupné, a to i bez nějaké výrazné kontroly věku uživatelů. Úplná legalizace vede vždy k nárůstu počtu závislých.

Nahrává závislostem i období Vánoc?
Řada lidí cítí v tomto období samotu a je zranitelnější, tím také náchylnější k užívání návykových látek. I v tuto dobu jsme tu pro ně.

Více o protidrogovém vlaku zde.