Díky jejich činnosti tak senioři nemusí vůbec chodit ven, případně jen opravdu velmi minimálně. Pomoc ale dobrovolníci z ADRY zaměřují i na lidi v karanténě nebo handicapované. Činnost centra je propojená s vedením města prostřednictvím takzvané Zelené linky.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Na tu se obrací lidé, jednak se žádostmi o pomoc jako například, že potřebují nakoupit, vyzvednout léky, vyvenčit psa a podobně a členové ADRY dané požadavky zajistí a splní a za druhé se přes Zelenou linku mohou přihlásit i další dobrovolníci, kteří chtějí pomoci. „Asi nejčastější prosbou je vyzvednutí léků, které starším lidem docházejí, následují žádosti o zařízení nákupu a podobně,“ říká Anna Simaková, vedoucí příbramského dobrovolnického centra.

Podle jejích slov spolupráce s městem funguje bezproblémově a podle údajů, jenž zaměstnanci města na Zelené lince zpracují, pak dobrovolníci vyráží do terénu. „Jsme v neustálém kontaktu s Dobrovolnickým centrem ADRA, které tyto služby poskytuje. Abychom netříštili síly několika směry, zřídili jsme právě Zelenou linku, na které sedm dní v týdnu sbíráme žádosti o pomoc. Konkrétní potřeby občanů našeho města jsou pak vyřizovány ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA a Centrem sociálních a zdravotních služeb města Příbram,“ řekl příbramský místostarosta Martin Buršík.

Po přijetí konkrétních požadavků od pracovníků linky dobrovolníci v centru musí jednotlivé „objednávky“ dál zpracovat. To má na starosti Natálie. „Zapisuji seznam nákupů, takže musím zapsat jméno, bydliště, co chce koupit a cenu toho nákupu,“ popisuje svou práci v centru. S těmito zpracovanými údaji pak další dobrovolníci vyrážej do terénu. Nákupy se pak v prostorách centra roztřídí, každý navíc dobrovolníci vybaví i rouškami a roznesou nebo rozvezou je konkrétním lidem.

Další z dobrovolníků je Matěj. Ten například vyráží do příbramských supermartketů, kde seniorů rozdává letáky s odkazem na Zelenou linku města Příbram. „Pomáhám také s obstaráváním nákupů, jejich rozdělováním a roznáškou,“ řekl Matěj.

Na zajištění služeb dobrovolnického centra se podílí dobrovolníci z Příbrami i z okolních vesnic. Vybavení jsou rouškami, které pro centrum našili. ADRA také uvažuje i rozšíření svých služeb právě do okolních obcí. „Ti dobrovolníci už tam jsou a tak by mohli pomoci místním seniorům,“ vysvětluje Anna Simaková s tím, že v současné době se jedná o této službě se starosty jednotlivých obcí.

Kromě pomoci lidem, kteří zavolají na linku města, pomáhá ADRA i lidem pracujícím například v supermarketech s hlídám dětí. „Spolupracujeme například s obchodním řetězcem Tesco a pro děti jejich zaměstnanců jsme tu vytvořili skupinu na hlídání, aby jejich rodiče mohli chodit do práce,“ dodává vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Příbram.

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník