Zahájení Adventu v Mníšku se uskuteční 27. listopadu na náměstí F. X. Svobody od 17 hodin.

Akci s názvem Světlo Adventní pořádá město společně s Římskokatolickou farností sv. Václava z Mníšku. Prvním bodem bude rozsvícení svíček a svící, následovat bude sváteční adventní projev a rozsvěcování vánočních světel. Poté vystoupí soubor Gaudium. Na závěr bude možnost zajít do kostela sv. Václava na bohuslužbu.