„Jedná se o dvousemestrální studium oboru Historie a kultura, určeného pro občany starší 55 let věku. Program studia je zaměřen na stěžejní epochy a události světových a českých dějin s důrazem na odraz dobového vývoje v umění, kultuře a historii všedního dne,“ informoval ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Jiří Holý.

Frekventanti studia z rukou radních Milana Němce a Juraje Molnára obdrželi studijní průkazy a certifikáty o zahájení vzdělávání.

„Kromě Příbrami toto studium zahajujeme v únoru i na dalších dvou místech Středočeského kraje, a to v Kutné Hoře a v Rakovníku. Nesmírně mě těší zájem seniorů. V rámci pilotního projektu byla v Příbrami vytvořena studijní skupina čítající 30 posluchačů, zájem ale kapacitu převýšil dvojnásobně,“ informoval středočeský krajský radní Milan Němec.

Středočeský kraj se na organizaci Akademie 3. věku v Příbrami podílí částkou 200 tisíc korun, město Příbram přispělo částkou 30 tisíc korun.

„Pro účastníky studia z města Příbrami to znamená, že za absolvování zaplatí pouze symbolický poplatek 100 korun za semestr. Celoživotní vzdělávání považuji za důležitou prioritu, kterou bude město Příbram podle svých možností i nadále podporovat,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

Středočeská akademie 3. věku je již druhým studijním programem po seniory, který se v Příbrami koná.Další odborné semináře v našem městě pořádá Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice. I v tomto případě se tak děje ve spolupráci a s podporou od města Příbrami.