„Setkání se zúčastnili všichni majitelé ubytoven. Svědčí to o tom, že nejen město, ale i sami tito majitelé mají zájem spolupracovat a společně s radnicí řešit aktuální problémy," sdělila Příbramskému deníku mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Hlavním tématem jednání bylo projednání aktuální situace na ubytovacích zařízeních ve městě, včetně bezpečnostní situace v nich a jejich nejbližším okolí. Dále se hovořilo o problematice současné klientely a mezilidských vztahů mezi obyvateli těchto ubytoven.

Otázka vystěhování osob
Přítomní byli informováni o vzniku Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, pod nímž fungují sociálně aktivizační služby, v jejichž rámci chodí pracovnice do terénu a pracují s celými rodinami, dostali také informace o poradně města Příbrami a o Azylovém domě, který již není určen pouze pro matky s dětmi, ale jeho služby jsou rozšířené také na muže s dětmi, či celé rodiny.

Řešila se také otázka opakovaného vystěhovávání problémových jedinců a jejich následného putování po ubytovnách.

„Mluvili jsme o tom, že je třeba začít s těmito lidmi či komunitami zahájit intenzivní sociální práci," dodala k danému tématu místostarostka Alena Ženíšková s tím, že majitelé ubytoven mají v případě, že nastane nějaký problém, možnost kontaktovat terénní sociální pracovníky či jiné sociální služby. Tito pak budou s rodinou či jedinci následně pracovat a mohou tak zabránit případným problémům a následnému vystěhování.

Sytém prostupného bydlení
Majitelé ubytoven byli odborem sociálních věcí a zdravotnictví rovněž seznámeni s novým systémem takzvaného prostupného bydlení, které je založeno na principu individuálního postupu mezi jednotlivými stupni.

„I lidé z ubytovny mohou dostat šanci získat běžné nájemní bydlení. Ovšem za předpokladu, že s nimi budou sociální pracovníci dlouhodobě pracovat na řešení problémů, kvůli kterým se do ubytoven dostali," vysvětlila místostarostka.

Řešení situace kolem ubytoven komplikuje ale to, že nejsou ve vlastnictví města. „Město s nimi nemá de facto nic společného a ani je nijak finančně nepodporuje," uzavřela místostarostka Ženíšková a dodala, že dávky v hmotné nouzi, které nájemníci ubytoven dostávají, jsou plně v kompetenci Úřadu práce, potažmo státu.