„Aktuálně registrujeme několik desítek čekatelů na tuto službu. Jsme jediný poskytovatel v ČR, který ji nabízí za opravdu velmi dostupných finančních podmínek. Jde nám o zpřístupnění této metody co nejvíce lidem", říká Šárka Hájková, ředitelka Alky. Třetí klec umožní zařazovat i klienty, u kterých dojde k akutní potřebě využít tuto terapii a prodlení by výrazně zhoršilo jejich šanci na zlepšení stavu a zároveň ji budou moci fyzioterapeuti využívat i v rámci běžné fyzioterapie.

Terapie Therasuit®

„Therasuit je pro mě možností, jak propojit vše, co mohu z hlediska své odbornosti klientovi nabídnout," říká fyzioterapeutka Sandra Oudová a její kolegyně dodávají: „Je pro nás radost sledovat pokroky klientů, ke kterým dochází při intenzivní terapii opravdu velmi rychle. Neexistuje metoda, která by v tomto Therasuit překonala."

Třetí klec byla pořízena díky daru GE Money Bank, provoz terapie dlouhodobě podporuje nadační fond Avast a nadační fond J&T. Bez dárců by nebylo možné službu za tak výhodných podmínek poskytovat, velmi jim děkujeme za podporu. Autor: Alka

ALKA je příbramská nezisková organizace, která pomáhá lidem s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po seniory. Máme zkušenosti s klienty s rozličnými diagnózami a tým profesionálů se srdcem na pravém místě, kteří se o ně starají. Naším cílem je umožnit každému uživateli rozvinout jeho potenciál a rodině pomoci s náročnou péčí o něj. Důraz klademe na individuální a lidský přístup, dialog s klientem a jeho rodinou a na příjemné prostředí. Fungujeme transparentně, společensky zodpovědně a s respektem k potřebám každého, kdo naši pomoc potřebuje.