Akce se uskutečnila v rámci programu CULP 2015 (Cultural Program) a společného dohovoru Pozemních sil Armády České republiky s Kanceláří obranné spolupráce při Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze. Na tomto základě absolvovalo dalších šestnáct kadetů podobnou stáž u 4. brigády rychlého nasazení a u 31. pluku radiační a chemicko biologické ochrany.

Příprava stravy při polním výcvikuV Jincích kadety a jejich velícího seržanta Stevena Jennyho přivítal zástupce velitele plukovník Jiří Kývala. Ten jim v krátkosti představil 13. dělostřelecký pluk a následně realizaci dalšího programu předal do rukou vrchního praporčíka nadpraporčíka Františka Fryče. Jeho součástí byl nepřetržitý výcvik ve Vojenském újezdu Brdy, střelby z ručních zbraní a házení granátů. Nechyběly ani jízdy v bojových vozidlech a vojensko praktické lezení na skále včetně překonávání vodního toku.

U památníku „Díky“ Ameriko v PlzniV rámci poznávání kulturního dědictví, historie a tradic České republiky kadeti navštívili Pražský hrad, Hornické muzeum a Památník Vojna u Příbrami. Společně s kaplanem nadporučíkem Pavlem Brichtou také nezapomněli uctít památku padlých amerických vojáků ve 2. světové válce u Pomníku „Díky" Ameriko v Plzni.

„I když byl výcvik poměrně náročný a častokrát vyžadoval od budoucích vojáků pevnou vůli a zvýšenou fyzickou aktivitu, všichni ho úspěšně dokončili a sami sobě dokázali, že mají dobré předpoklady stát se profesionálními vojáky", v krátkosti shrnul jejich stáž v Jincích nadpraporčík Fryč.

Na závěr stáže poděkoval seržant Steven Jenny plukovníkovi Jiřímu Kývalovi za vřelé přijetí a skvěle připravený výcvik.   „Vojenský výcvik i poznávání České republiky předčilo naše očekávání a na společné zážitky s českými vojáky z Jinců nikdy nezapomeneme", vyjádřil názor kadetů při závěrečném posezení s velitelem 13. dělostřeleckého pluku plukovníkem Janem Třináctým, seržant Jenny. Všech 24 kadetů odletělo domů do Spojených států amerických ve čtvrtek 25. června ve večerních hodinách. kpt. Michal Abrhám

Příprava na překonávání vodního toku