„Například pro žáky příbramských škol jsme připravili soutěž Namaluj pohádku na téma Pohádky Jana Drdy. Takové téma jsme vybrali nejen pro to, že naše knihovna nese jméno tohoto spisovatele, od jehož úmrtí letos uplyne 40 let, ale také kvůli tomu, že je už 110. výročí otevření veřejné knihovny v Příbrami,“ představila část programu Naďa Čížková, zástupkyně ředitele příbramské knihovny. Uzávěrka této soutěže bude 30. června.

Na děti čekají po celý měsíc v hlavní budově Knihovny Jana Drdy na náměstí TGM tématická odpoledne, při kterých mohou smysluplně strávit svůj volný čas. Knihovnice mají v plánu třeba čtení ukázek, odpolední hry a soutěže nebo zdobení velikonočních vajec v rámci Velikonoční dílny. Na své si přijdou i sběratelé čehokoliv, kteří se budou moci přijít pochlubit se svými klenoty na výměnnou sběratelskou burzu. Program si připravila ale také další oddělení knihovny ve Školní ulici, v Křižáku nebo na Březových Horách.

Velikým hitem je tradiční, tentokrát už desátá, Noc s Andersenem, která se letos bude konat nejen v dětském oddělení na náměstí TGM, ale i v pobočce v Základní škole ve Školní ulici.

„Kvůli velkému zájmu nejsme bohužel schopni vyhovět všem zájemcům,“ poznamenala Naďa Čížková z příbramské knihovny. „Na programu Noci s Andersenem byly v minulosti například exkurze do galerie či muzea, na což navazovaly různé hry a soutěže. Letos je mimo jiného v plánu návštěva knihvazačské dílny,“ doplnila.

I tento rok se koná literární soutěž pro mladé spisovatele a básníky Příbram Hanuše Jelínka. Uzávěrka čtrnáctého ročníku bude 30. dubna. Stejně jako v předchozích letech pak budou vítězové vyhlášeni na slavnostním zakončení na podzim, kdy by měl jako obvykle vyjít také sborník složený z nejzajímavějších prací mladých autorů.