To ale opravdu není mnoho, pokud se vezme v potaz, že městský zpravodaj je každý měsíc distribuovaný do patnácti tisíc příbramských domácností. Je také dostupný ke stažení v elektronické podobě na webu města.

„Polovina respondentů sdělila, že čte celý Kahan a dalších 19 procent čte více než dvě třetiny. Většina respondentů uvedla, že v domácnosti čte titul více čtenářů, zpravidla dva nebo tři. Více než 90 % dotázaných si nepřeje změnu názvu zpravodaje,“ uvedla k výsledkům ankety Zuzana Kučerová z odboru Kancelář města.

Podle lidí, kteří se ankety účastnili, jim chybí ve zpravodaji více informací z jednání zastupitelstva a rady města, více příspěvků o příbramských sportovních klubech nebo například více rozhovorů k aktuálním problémům s věkově rozdílnými občany.