Další etapa rekonstrukce na nejstarším příbramském sídlišti se bude týkat ulice 28. října, a to v úseku od křižovatky s ulicí Politických vězňů až ke křižovatce s ulicí Kladenská.

Při přípravě podkladů investor zvažuje dvě možné varianty dopravního řešení. A podobně, jako v případě rekonstrukce ulice Edvarda Beneše, i tentokrát vedení města osloví obyvatele ulice 28. října, aby sami rozhodli.

„V nejbližší době dostanou všechny domácnosti v ulici 28. října do schránky dopis s anketní otázkou. Budou mít možnost rozhodnout, jaké variantě dopravního řešení dají přednost. Jisté je, že ulice 28. října zůstane ve směru k ulici Kladenská jednosměrná. V úvahu přicházejí dvě varianty dopravního režimu – s podélným stáním a se šikmým stáním aut,“ vysvětluje starosta Josef Řihák.

Obě varianty mají své klady i zápory. Výhodou podélného stání vlevo ve směru jízdy k ulici Kladenské je zachování oboustranných souvislých zelených pásů se 145 kusy vzrostlých stromů. Nevýhodou je, že nebude navýšen počet parkovacích míst, těch zůstane v ulici 109 jako doposud.

Výhodou varianty s šikmým stáním vlevo ve směru jízdy k ulici Kladenské bude zvýšení počtu parkovacích míst ze 109 na 193. Současně zůstane zachován pás zeleně po pravé straně se 72 kusy stromů. Byla by prosvětlena ulice, což by asi přivítali zejména majitelé bytů v nižších podlažích. Záporem této varianty je odstranění asi 73 stromů na levé straně ulice.

Situace s návrhy obou variant je ve výloze budovy bývalého školského úřadu. Vyplněné anketní lístky mohou obyvatelé posílat na podatelnu městského úřadu, předat na vrátnici Základní školy 28. října, nebo posílat na adresu richard.hadac@pribram-city.cz. Odpovědi očekává radnice do 30. června.