Tato varianta pro zachování zeleně zvítězila v poměru 63 odevzdaných hlasovacích lístků oproti 43 lístkům pro vykácení a tedy větší počet parkovacích míst.
Celkem bylo před hlasováním rozdáno 438 anketních lístků. Originální anketní lístek byl vhozen do každé schránky v ulici 28. října. Do každé domácnosti tak přišel jeden hlasovací lístek.

„Občané dostali na výběr dvě varianty dopravního řešení. Obě měly své klady a zápory,“ přiblížil možnosti hlasování starosta Josef Řihák.

Do pátku se sešlo 238 hlasovacích lístků. Z tohoto počtu však bylo 123 odebráno, protože kontroloři zjistili, že šlo o falzifikáty a 9 lístků bylo špatně vyplněných. „Bohužel jsme zjistili, že skutečně 123 lístků bylo zfalšováno. Zvláštní je, že na všech falešných lístcích byla zaškrtnuta varianta proti kácení,“ přiblížil vyhodnocení ankety starosta.

Radnice má zatím zpracovanou studii a nyní, co byla varianta zvolena, se začne pracovat na konkrétním projektu.

„Uděláme rekonstrukci chodníků a vozovky v současné podobě a provedeme také výměnu osvětlení. Zvolená varianta je pro město výhodná, neboť bude levnější. V rámci programu IPRM tak zbude více peněz na opravy dalších ulic a chodníků na Březohorském sídlišti,“ doplnil Řihák.

Obyvatelé si tedy sami určili, jak bude vypadat do budoucna ulice 28. října.