„Novela nám práci usnadní, protože do jisté míry omezí administrace při přímých výkonech,“ řekla Pavlová o jedné z výhod novely, která zkomplikuje život zlodějům, překupníkům, přechovavatelům utajeného odpadu nebo lidem, kteří jsou podezřelí, že se dopouštějí týrání zvířat. V případech týrání policie úzce spolupracuje s veterinární správou. „V případech, kdy jsme požádáni o spolupráci nebo pokud sami zjistíme, že dochází k týrání zvířete, kontaktujeme veterinární správu a v přítomnosti odborníků na pozemek vstoupíme,“ dodala Pavlová.


Dříve museli policisté v takových případech čekat na soudní povolení, nyní už ho potřebovat nebudou. Práce se tím ulehčí také státní veterinární správě. Podle jejího mluvčího Josefa Dubena zmíněné ustanovení pomůže nejen policistům a veterinárním inspektorům, ale především týraným zvířatům. „Půjde totiž o rychlé zákroky,“ uvedl Duben.


Policisté však mají povinnost bez zbytečného odkladu vyrozumět uživatele objektu nebo pozemku, že vstoupili na místo, které vlastní či obývá. Tím se předejde nedorozuměním. Novela dále rozšířila oprávnění policie vstupovat do provozoven, a to i po skončení prodejní nebo provozní doby, pokud bude důvodné podezření, že se ve vnitřních prostorách zdržují podezřelé osoby.


Novelu využijí policisté také při procesu vykázání osob ze společného obydlí u případů domácího násilí. „Postupy vykázání jsou obsaženy v samotném zákoně a nebude se už postupovat podle správního řádu,“ doplnila mluvčí. Policisté mohou agresivního provinilce vykázat z domácnosti až na dobu deseti dnů.

ANKETA: Mají mít podle vás policisté možnost vstoupit
na soukromý pozemek bez souhlasu? Ptali jsme se v Příbrami.

close zoom_in close zoom_in
Kristýna Chýlová (20)
spec. prodejce, Kr.Hora
Jsem proti. Jedině, že by byl opravdu důkaz na nějakej trstnej čin, pak souhlasím. Jinak máme puštený psy.
close zoom_in
Kateřina Hošnová (35)
dělnice, Příbram
Podle mě to moc dobrý nápad není. Myslím, že to bude docela snadno zneužitelné. V tomto případě jsem proti.

close zoom_in
Marek Lukšan (22)
bez profese, Příbram
Já s tím souhlasím. Když budou odkládat kontroly, mají všichni možnost případné důkazy poschovávat.

close zoom_in
Marie Ruckerová (28)
bank.poradce, Příbram
Pokud by se jednalo opravdu o podezření na nějaký vážný trestný čin, tak ano. V jiném případě jsem proti.

close zoom_in
Milada Valová (77)
důchodce, Příbram
Ano, já si myslím, že je to správné, když mají podezření, tak ať udělaj kontrolu, po povolení by mohlo být už pozdě.

MICHAELA ROZSYPALOVÁ, FRANTIŠEK ŽÁN