Nejednalo se však o žádný zátah, policistky patří k preventivně informační skupině příbramské policie. Jejich cílem bylo pomocí anketních otázek zjistit u lidí, jak jsou spokojeni s prací policie. Otázky se týkaly mimo jiného i chování policistů, se kterými se lidé potkali.