Obyvatelé městské části Zdaboř, osad Tisové, Žežic, Brodu a obce Bohutín se obávají, že když dojde k realizaci stavby, zhorší se v těchto lokalitách jednak výrazně dopravní situace a také životní podmínky v podobě zvýšení hluku, prachu a smogu. Od loňského podzimu sbírali podpisy veřejnosti proti tomu, že Ředitelství silnic a dálnic jako investor projektu chce začít stavbu jihovýchodního obchvatu města druhou etapou. Celý projekt nerozdělený do tří etap.

Nad tím se ostatně pozastavil na zasedání zastupitelstva i opoziční zastupitel Petr Kareš (Šance pro Příbram), který namítl, že si pamatuje z dob, kdy byl místostarostou města, že první etapa celého projektu vedoucí z Nové Hospody na Brod byla kompletně připravená včetně projektové dokumentace, ale byla nakonec ministerstvem dopravy zastavená.

Většina zastupitelů se v debatě k tomuto bodu shodla v tom, že Příbram obchvat potřebuje. „Jsme jedni z posledních mezi takhle velkými městy, které nemá obchvat,“ podotkl bývalý starosta a opoziční zastupitel za ČSSD Josef Řihák. S vedením města se také shodli v tom, že město má v celém projektu poměrně malý manévrovací prostor a hrozí, že pokud bude neustále předkládat nějaké připomínky a podmínky, může se stát, že se celá stavba o několik desítek let posune. Starosta Příbrami přítomné ubezpečil, že město se snaží s ŘSD v rámci svých možností jednat. „Budeme nyní provádět měření hluku v okolí Brodu a pak se obrátíme na ŘSD, aby v případně nutnosti do projektu zahrnula i stavbu protihlukových stěn,“ řekl příbramský starosta Jindřich Vařeka (ANO) na pondělním zasedání.

Autoři petice a zástupci osadních výborů těch městských části a osad, kterých se stavba druhé etapy týká, také ocenili, že radnice uspořádala k celému problému několik veřejných setkání a připomněli, že nikdo v minulosti takto nepostupoval. Kromě hluku a smogu veřejnosti také vadí celková cena stavby, protože úsek o délce zhruba pěti kilometrů má vyjít na jednu miliardu korun. Několikrát proto v jejich příspěvcích zaznělo, že je projekt předražený a že si myslí, že někteří lidé si tak chtějí přihrát tzv. malou domů.

Po zhruba hodinové diskuzi, kterou uzavřelo poněkud nechtěně humorné vystoupení předsedkyně osadního výboru Žežice a také iniciátorky petice Jany Čechové, způsobené především její nervozitou z vystoupení před zastupiteli, se konečně podařilo formulovat návrh usnesení, které zastupitelé přijali. Pověřili starostu města jednáním s Ředitelstvím silnic, aby zvážilo návrat nejprve ke stavbě první a následné druhé etapy jihovýchodního obchvatu města, případně aby zajistil záruky, že obchvat bude dokončený celý. O výsledcích jednání s ŘSD by měl zastupitelstvo informovat ve čtvrtletních intervalech.

Dá se tedy říci, že autoři petice uspěli na půl. Jistotu, že dojde k naplnění jejich požadavků ze strany ŘSD totiž nemají a město nemá moc prostředků, jak to zajistit.

V souvislosti s tím, ale někteří především koaliční zastupitelé nebo ti, kteří je podporují, uvedli, že je nutné si uvědomit rozsáhlost celého projektu, ve kterém jde o velké peníze a město ho potřebuje. Josef Řihák připomněl, že projekt takového rozsahu má i tzv. velkou EIU, tedy zprávu o vlivu stavby na životní prostředí, takže splňuje všechny požadavky.

Jediným mírným konfliktem v celé diskuzi byla reakce starosty města na poznámku bývalého předsedy osadního výboru Žežice Zdenka Martínka, který řekl, že na setkání veřejnosti s úředníky ministerstva dopravy zaznělo, že ke změně realizace pořadí jednotlivých etap obchvatu došlo z politického rozhodnutí. Na to mu příbramský starosta, jenž je stranickým kolegou ministra dopravy Dana Ťoka, odpověděl, že toto neslyšel a že zřejmě oba seděli na jiném jednání.