Důvodem prázdnin byl nadměrný výskyt azbestových vláken v Základní škole pod Svatou Horou a v mateřince Jungmannova 91 v Příbrami. Další měření po úklidu a čištění školních prostor podle informací z radnice dopadlo dobře.

„Speciální úklid, který jsme v obou školách nechali udělat, byl účinný. Z výsledků opakovaných měření, která 
v tomto týdnu provedli pracovníci akreditované laboratoře ze Zdravotního ústavu 
z Hradce Králové vyplývá, že nikde nejsou překročeny limity pro výskyt azbestových a minerálních vláken,“ řekl starosta Příbrami Josef Řihák.

S likvidací azbestu pomáhaly příbramské úklidové firmy, dobrovolní hasiči i školní personál. „Děkuji příbramským firmám Centrum integrovaných služeb Romanutti a Karcher Sedláček za to, jak nám v kritické situaci vyšly vstříc a pomohly nám účinně situaci řešit. Děkuji rovněž našim dobrovolným hasičům za nezištnou pomoc. Mé poděkování rovněž patří zaměstnancům obou škol a všem, kteří se do řešení krizové situace zapojili,“ dodává na stránkách města starosta.

V pátekse měla na radnici sejít pracovní skupina s místostarostou Příbrami Ivanem Šedivým, aby spolu projednali návrat dětí do škol a postup při měření azbestu v dalších příbramských školách.

„Gymnázium pod Svatou Horou, které sídlí ve stejné budově jako Základní škola pod Svatou Horou, zůstává ještě příští týden uzavřené. V současné době zde probíhá úklid a příští týden se tu bude měřit,“ doplnil místostarosta Ivan Šedivý.