Podle nového vedení si tak příspěvkové organizace polepší – dosáhnou prý na dotace, na které dříve nárok neměly.

Služby dražší nebudou

Ilustrační foto.Do organizace bude spadat azylový dům, městské jesle, rehabilitační stacionář i záchytná stanice, dále nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce, poradna, pečovatelská služba a domov důchodců.

Obavy z toho, že by se tím naopak služby zdražily, nové vedení vylučuje.

„Centrum je zřízeno proto, aby služby byly nabídnuty všem občanům. Žádné služby se zdražovat nebudou. Hranice poskytnutých služeb je daná zákonem, tedy maximálně 120 korun za hodinu. Pečovatelský dům je nastavený tak, že není jen pro bohaté," vysvětlila Příbramskému deníku místostarostka Alena Ženíšková.

Soběstačnost centra

Jde prý o to, aby toto centrum bylo co nejvíce soběstačné a snížilo rozpočet města. I se záchytkou chce město dosáhnout už v příštím nebo nejpozději v přespříštím roce „nulového rozpočtu".

Podobně na tuto problematiku nahlíží i starosta Jindřich Vařeka.

„Je to tak, že řada těchto jmenovaných organizací nebyla dosud schopná ani sama vést účetnictví, nebo agendu. Tím, že budou nyní patřit pod jednu organizaci, tak zkoncentrujeme i agendy. Předpokládáme, že služby pak budou vycházet výhodněji. Navíc by to mělo ovlivnit i schopnost získávat dotace," dodal starosta.

V azylovém domě přibudou lůžka

Ilustrační snímek.Podle starosty malé organizace neměly dosud sílu na dotace dosáhnout. Dotace si sám čerpal podle místostarostky i azylový dům, ale tím muselo vedení domu dělit pozornost mezi vyřizování administrativy a klienty.

„Azylový dům je v tuto chvíli poloprázdný, což je škoda. Žadatelů je hodně. Dům nyní využívají pouze matky s dětmi, ale pracujeme na tom, aby jej mohly využít i ženy, které jsou vystaveny domácímu násilí či jsou těhotné. Zřídí se tam i krizové lůžko, pokud by rodina z vážných důvodů potřebovala ubytovat dítě," plánuje Ženíšková.

Hledání dotačních titulů bude mít na starosti manažer sociální sféry. Na tuto pozici proto město vypíše výběrové řízení.

Záchytná stanice

Nové vedení se do problematiky sociální a zdravotní péče vrhlo s vervou. Razantní kroky učinilo i v otázce provozování záchytné stanice. Situace by měla být vyřešena již v únoru.

Jednou z možností je, že záchytná stanice se přestěhuje z budovy I. polikliniky do areálu nemocnice na Zdaboři. Tuto variantu zvažovalo i předchozí vedení města. To současné ji zřejmě dotáhne do konce. „Opilce nám přitom vozí až z Neratovic. Současná záchytka neodpovídá ani legislativně, ale i z hlediska hygieny a lidské důstojnosti," uzavřel Vařeka.