MILIARDY PRO OBCE

Co důležitého z povídání vyplynulo? Třeba, že menší obce by mohly dostat peníze na infrastrukturu. „Se starosty se setkávám pravidelně, řešíme problémy rozpočtového určení daní, je to o možnosti čerpat dotace. Chtěly bychom uvolnit peníze, vzhledem k tomu, že jsme ušetřili, pro místní rozvoj, do infrastruktury obcí. Starostové si stěžovali, že je tam málo peněz, je to pravda, takže to chceme napravit. Uvažujeme o dvou miliardách ještě letos," řekl ministr Babiš.

BOJ SE SUCHEM

Richard Brabec se zmínil o vyhlášení boje se suchem. „Projekt jsme zahájili minulý týden. Vypsali jsme výzvu na 300 milionů korun na prohlubování vrtů a studní pro města a obce, především pro malé obce, aby díky tomu našly další zdroje pitné vody. Jsou to peníze ze státního fondu a jsou možné i rychlé projekty třeba do jednoho milionu korun, kdy mohou mít starostové během několika málo měsíců peníze na účtu, mohou si vyrobit vrt nebo studnu a připojit na vodovodní řad. Dneska jsou po republice stovky obcí, které mají problémy s pitnou vodou," poznamenal ministr Brabec.

KLADNÁ EIA NEZNAMENÁ REALIZACI TĚŽBY

Obdržel i dotaz, jak vidí situaci se záměrem odtěžení kameniva z haldy č. 15 u Brodu. „Nechal bych to asi až po veřejném jednání, které se má uskutečnit v úterý. Bude to určitě poměrně bouřlivé, protože tam přijde investor, zpracovatelka posudku, což není ministerstvo životního prostředí…přijdou i lidé, kteří k tomu mají připomínky a obecně platí, že v rámci procesu EIA ty připomínky, které vzejdou z veřejného jednání, by měly být zapracovány do té dokumentace. Klíčovou roli ale stále hraje společnost Diamo, které má v ruce, kdo bude odval odval sanovat. Naše stanovisko budeme dávat, až doběhne stanovisko EIA, a to by mohlo být do dvou až tří měsíců. Vím, že v posudku vyšla velmi příznivě prašnost, ale to musí posoudit odborníci. Neznamená to, že pokud vyjde příznivě dokumentace EIA, se podle ní bude Diamo řídit. Věřím, že záměr společnosti bude v souladu s regionem. Zdůrazňuji jednu věc – byť kladná EIA neznamená realizaci," uzavřel hojně diskutované téma v Příbrami ministr Brabec.