Den pozemního vojska „Bahna“ je velmi atraktivní a hojně navštěvovaná prezentace Armády České republiky a klubů vojenské historie na veřejnosti, největší svého druhu v České republice. Probíhá každoročně od roku 1990 v prostoru vojenského cvičiště Bahna u Strašic.

Cílem je přiblížit veřejnosti současnou vojenskou techniku, praktickými ukázkami demonstrovat profesní připravenost příslušníků Armády České republiky a ukázat vyspělost vojensko-historických jednotek předválečné Československé armády.

Letošní jubilejní 20. ročník organizuje velitel společných sil a Nadace pozemního vojska AČR ve spolupráci s Čs. obcí legionářskou, velitelem sil podpory, Vojenskou policií, Policií ČR, Klubem vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech a kluby vojenské historie.

Armáda ČR předvede kromě statických ukázek vojenské techniky více než hodinovou dynamickou ukázku s použitím letectva a dalších bojových prostředků, samostatné ukázky ženijního vojska, Vojenské policie spolu s Policií ČR, chybět nebude ani ukázka letecké akrobacie.

Vzhledem k významnému jubileu a desátému výročí vstupu České republiky do NATO se akce zúčastní i příslušníci armády USA a Rakouska. Armáda Spojených států amerických předvede bojové vozidlo MGS Stryker, které nebylo dosud v České republice veřejně prezentováno.

V historické části představí kluby vojenské historie ukázky bojů na Podkarpatské Rusi v roce 1939 a obléhání německých vojsk ve francouzském přístavu Dunkerque za účasti Československé samostatné obrněné brigády. Ukázkou Dukelské operace si připomeneme masivní nasazení tanků, především T-34 a další těžké vojenské techniky v nepřístupném terénu Karpat.

BESIP Team zpřístupní divákům výukový trenažér osobního automobilu, motocyklu a simulátor nárazů. Zpestřením bude módní přehlídka klobouků a přepážka polní pošty s razítkem dvacátého ročníku BAHNA 2009.

Přípravu akce Bahna 2009 řídí zástupce velitele společných sil - velitel pozemních sil brigádní generál Miroslav Žižka. Velení a všichni příslušníci pozemních sil zodpovědně připravují techniku pro statické a dynamické ukázky tak, aby celá akce zdárně proběhla.

Místo konání:
Vojenský výcvikový prostor Jince (Bahna) okres Rokycany.
Bezplatná kyvadlová doprava ze záchytných parkovišť Strašice a Dobřív, posilové autobusy běžných linek ČSAD z Rokycan.
PROGRAM:
9.00 PROMENÁDNÍ KONCERT VOJENSKÉ HUDBY
10.00 PRŮLETY LETOUNŮ
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
10.25 SESKOK VÝSADKÁŘŮ
10.30 DEFILÉ HISTORICKÉ TECHNIKY
11.10 DEFILÉ SOUČASNÉ TECHNIKY AČR + ZAHRANIČNÍ HOSTÉ
11.30 HISTORICKÁ UKÁZKA - BOJE NA PODKARPATSKÉ RUSI 1939
11.50 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
12.00 PREZENTACE POLICIE ČR
12.10 PREZENTACE 15. ŽENIJNÍ BRIGÁDY
12.45 SPOLEČNÁ UKÁZKA VOJENSKÉ POLICIE A POLICIE ČR
12.55 PŘEDVEDENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ TANKU T-72 M4CZ A BVP-2
13.05 PREZENTACE ZAHRAHRANIČNÍCH JEDNOTEK
13.15 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA II
13.25 HISTORICKÁ UKÁZKA - OBLÉHÁNÍ DUNKERQUE 1945
13.45 SPOLEČNÁ UKÁZKA AČR
14.45 PŘEDVEDENÍ JÍZDNÍCH VLASTNOSTÍ TANKU T-72 M4CZ A BVP-2
14.55 HISTORICKÁ UKÁZKA - KARPATSKO DUKELSKÁ OPERACE 1944
15.15 DEFILÉ PARTNERŮ
15.45 SALVNOSTNÍ NÁSTUP JEDNOTEK
Změna programu vyhrazena

Autor: Jolana Fedorková, velitelství společných sil Olomouc