Akce má podtitul Překrásnou brdskou přírodou proti průzkumu a těžbě zlata a koná se v sobotu 20. dubna od 13 hodin na návsi ve Vacíkově. Smyslem pochodu je nejen seznámení se s okolní přírodou, ale také upozornění na hrozbu průzkumu zlata a jeho následnou těžbu. Petráčkova hora je totiž jednou z lokalit v České republice, o níž se vážně zajímají prospektoři. Získání drahého kovu by ale vyžadovalo kyanidovou metodu loužení. Předtím se musí vytěžená hornina rozemlít na jemný prášek konzistence pudru. Obyvatelé se bojí prašnosti, nebezpečí plynoucí z používání jedovatého kyanidu, zvýšené dopravní zátěže a i toho, že by těžaři v podstatě horu sprovodili ze světa.

V současné době nelze použít výše jmenovanou metodu získávání zlata, neboť ji zakazuje horní zákon. Jenže v současné době se připravuje novela horního zákona a také nové znění Surovinové politiky ČR, kde by mohlo dojít ke zrušení průlomového paragrafu o zákazu použití kyanidu v procesu získávání zlata. Stát se také snaží zahrnout zlato na seznam strategických surovin, což by také zjednodušilo cestu těžařům k tomuto nerostu.

Sdružení Čechy nad zlato chce průzkumu a těžbě zlata v českém masivu pomocí kyanidového loužení všemi dostupnými zákonnými prostředky zamezit. Sleduje vývoj kolem přípravy novely horního zákona i situaci kolem tvorby nového znění Surovinové politiky ČR. Pochod je jednou z aktivit, jak na problém upozornit širokou veřejnost.

Markéta Balková, starostka Hvožďan Deníku řekla, že při pochodu bude slavnostně otevřena nová naučná stezka. „Účastníky budou doprovázet odborníci, kteří podají fundovaný výklad – prohlédneme si staré vrty v oblasti a pro malé výletníky jsou připraveny čokoládové zlaťáky z Petráčkovy hory, pro ostatní odznaky, které mají znázorňovat náš postoj k těžbě zlata," uvedla Balková, která je zároveň místopředsedkyní Sdružení Čechy nad zlato.

„Akce se mohou zúčastnit samozřejmě i lidé, kteří se o problematiku nezajímají. I pro ně to bude jistě příjemný výlet a jarní výstup na Petráčkovu horu by se mohl stát v budoucnu hezkou tradicí. Tedy pokud nám ji těžaři nerozemelou," dodala Markéta Balková.

Plakát s podrobným programem je možné najít na nových webových stránkách sdružení www.cechynadzlato.cz. Tam jsou také všechny informace o činnosti sdružení, potřebné kontakty i řadu zajímavých článků o průzkumu a těžbě zlata. „Přes jednoduchý kontaktní formulář na webu nám mohou lidé psát svoje názory, postřehy, náměty. Budeme moc rádi, když se k našemu snažení jakýmkoliv způsobem připojí," doplnila Markéta Balková.
Kvůli tomu, že po zhruba sedmnácti letech klidu opět na Petráčkově hoře ožívá hrozba těžby zlata vzniklo i občanské sdružení Brdy nad zlato.

Na jeho webových stránkách www.brdynadzlato.cz je odkaz na www.facebook.com/pages/Vacíkov-nad-zlato. Tam se dočteme, že těžby za pomoci kyanidového loužení se obávají blatenští rybáři. Voda z této lokality odtéká Závišinským potokem a napájí rybníky, kde hospodaří Blatenská ryba.
„Těžbě by předcházela veškerá likvidace flóry a fauny – vykácení všech stromů a skrývka zeminy. Následná těžba by znamenala odtěžení celé hory a vytvoření jámy hluboké cca 300 metrů. Při těžbě by se uvolnilo velké množství karcinogenního arsenu do vzduchu a následně i do vodních zdrojů," bijí na poplach lidé ze sdružení Brdy nad zlato a upozorňují, že nikdo na sto procent nezaručí, že nedojde k úniku nebezpečných a jedovatých látek do vodních zdrojů, které vtékají do blatenských rybníků.