„Na základě podnětů těch, kteří chodí do Bedny, jsme se rozhodli uspořádat zcela jedinečnou akci. Na konci prázdnin se uskutečnilo historicky první přespání v Bedně, a to s programem, na kterém se podíleli samotní klienti,“ přiblížila Kateřina Volfová, koordinátorka projektu Bedny v Příbrami.

Navzdory názvu ale nebyl spánek hlavní náplní setkání. „Hrály se hry a soutěže o ceny, při kterých účastníci zkoušeli svojí bystrost, ohebnost a spolupráci. V rámci společné aktivity jsme rozebírali téma šikana pomocí komixových materiálů od České asociace streetwork. Přišel i čas na promítání filmů, na strašidelné historky i na povídání o soukromých, vážných i nevážných věcech,“ doplnila Kateřina Volfová.

Bedna, která sídlí v Křižáku, je nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež od jedenácti do dvaceti let. Nízkoprahové znamená v tomto případě možnost anonymní návštěvy klubu bez nutnosti nějaké registrace nebo třeba placení členských příspěvků.

Kromě poslední noční akce měli pracovníci Bedny v plánu i další program. Jedním byl například sportovní turnaj na hřišti v ulici Bratří Čapků, který vzešel také z hlav mladých návštěvníků Bedny. „Díky iniciativě paní učitelky Tupé, která pro nás celou akci připravila, jsme měli hřiště skutečně jen sami pro sebe. Byl vybrán turnaj v basketu a celkem se utkala čtyři družstva po čtyřech až pěti hráčích,“ řekla Kateřina Volfová z Bedny.

Další akcí byl výlet na zámek Blatná, spojený i s představením historického šermu, seznámením se s daňky nebo hledáním pokladu pomocí GPS v rámci takzvaného geocachingu.