Zatímco Sedlčany mohou být s dodavatelskou firmou, v níž má majoritní podíl ze čtyř partnerů Mota Egil Central Europe s portugalskou účastí, spokojeny, zhruba patnáctikilometrový úsek Benešov – Javorník provází po celou dobu stavby problémy. Benešovské radnici se příliš nedaří přivést bulharského zhotovitele k vyššímu pracovnímu tempu. Přesto město Benešov Sedlčanům dodávky pitné vody garantuje.

„Provozování přivaděče, včetně vodojemů, bude zajišťovat Městská teplárenská společnost Sedlčany," potvrdil starosta Sedlčan Jiří Burian s tím, že v předstihu jednají o cenových kalkulacích a povolení k provozování s 1. Středočeskou vodárenskou v případě Sedlčan a s VHS Benešov, která je provozovatelem benešovské infrastruktury. „Z celkové smluvní ceny 380 milionů korun, včetně rozpočtové rezervy, zbývá na dokončení stavby 73 milionů korun. Z toho 51 milionů pokryje dotace Státního fondu životního prostředí a 22 milionů finanční prostředky města," bilancoval starosta s tím, že vícepráce, které souvisí se složitým geologickým podložím u silnice I/18 radnice spolu s poskytovatelem dotace v současné době teprve vyhodnocuje. Na základě toho bude Fond životního prostředí práce spolufinancovat. Marie Břeňová