Architekt Viktor Drobný, který má celý projekt na starost, nejdřív všechny přítomné detailně seznámil s novou podobou aquaparku od podzemních prostor až po střechu. Proti původním skicám, které veřejnosti vedení města předložilo zhruba před rokem, přibyla jedna plavecká dráha, jeden tubus tobogánu, které jsou navíc umístěné jinde než v předchozí studii, nebo se relaxační svět přesunul od zimního stadionu do čela budovy směrem k budově gymnázia. 


Po představení projektu následoval prostor pro otázky přítomných obyvatel města. V zásadě se točily kolem několika témat. Jak to bude po dobu rekonstrukce s plaveckým výcvikem dětí a s plaváním pro sportovní oddíly, jak bude rozvržené cenové rozpětí vstupného, provoz sauny a šaten nebo zda po doku přestavby bazénu bude v provozu venkovní bazén a přilehlá sportovní hala. 


Poměrně velkou kritiku na besedě sklidil navrhovaný systém ceníku, kdy více méně bude možné si zaplatit například pouze návštěvu sauny, tak jak je to možné nyní. Ženy v publiku měly výhrady k systému šaten, z důvodu, že se příliš neliší od současného stavu. Výhrady měli někteří z diskutujících také k parkování a dopravě. 


Radnice plánuje, že zahájení samotných stavebních prací by mělo začít v listopadu příštího roku a celý aquapark bude hotový v březnu 2020.