V prostorné a moderně vybavené učebně fyziky se konala beseda s příbramskou policistkou Lenkou Pavlovou, která děti hned v začátku zaujala kufříkem se vzorky drog. Žáci byli zvědaví a těšili se, až si jej budou moci o přestávce prohlédnout. Další neméně lákavou částí besedy prý bývá videoukázka projevů šikany nebo znásilnění.

„Děti často nevědí, kde je hranice mezi klukovinou a pravou šikanou. Při besedách se může přijít na závažný dětský problém. Výklad při besedách se liší podle věku posluchačů. Žákům osmých a devátých tříd pouštím asi hodinový film o znásilnění a všech právních následcích. Myslím si, že je dobré mládež informovat o problému od začátku do konce,“ řekla k besedám Lenka Pavlová.