Příběhy, při kterých běhal mráz po zádech a při nichž se člověk těžko ubrání dojetí. Školu navštívily ženy z občanského sdružení Dcery 50. let.

„Chceme, aby děti začaly vnímat historii padesátých let v kontextu dějin národa a také období normalizace. Samy jsme dcery vězňů a máme vlastní konkrétní příklady z rodin,“ přiblížila záměr návštěvy členka sdružení Zuzana Vittvarová.

„Je potřeba mluvit o komunismu a fašismu. Děti často znají naučené fráze, ale vlastně nevědí, o čem se učí. V učebnicích je historie daná, ale souvislosti dětem nejsou jasné,“ vysvětlila vnučka vězně Jana Hybášková, arabistka a europoslankyně.