Tento vlak zastavoval ve všech stanicích a zastávkách a tak si pro světýlko mohli zájemci přijít třeba i v Malé Hraštici, Mokrovratech a Staré Huti. Starají se o něj Světlušky a Skautky ze skautského střediska profesora Oliče Dobříš a táborníci ze Zlatého listu.

Další možností, jak betlémské světýlko získat, je v sobotu 23. prosince od 14:30 do 15 hodin v kostele Nejsvětější Trojice naproti zámku, 15 do 17:30 hodin v Pastoračním centru svatého Tomáše a také v průjezdu kavárny Velbloud na Mírovém náměstí, letos nově ještě navíc na vlakovém nádraží na Dobříši.

Také 24. prosince bude světlo k dispozici asi 10 minut po vánoční dětské bohoslužbě s koledami, která začíná ve 14:30 v kostele Nejsvětější Trojice.

Pro zejména starší a nemohoucí obyvatele, kteří mají o světýlko také zájem, je varianta předem se se skauty domluvit a oni po domluvě světýlko každoročně nosí 23. prosince odpoledne až domů.