„Starosta si nechal mladíky jejich příběh převyprávět a poté je odměnil drobnými dary a srdečnou pochvalou," informovala mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Co se vlastně 19. června stalo? Hasiči zasahovali při likvidaci požáru bytu ve 2. patře (3. nadložní podlaží) bytového domu na příbramském sídlišti Drkolnov, v ulici Šachetní. Ještě před příjezdem hasičů tito mladíci bez zaváhání vnikli do domu a pomocí vnitřní hydrantové sítě lokalizovali požár natolik, že eliminovali jeho další šíření. Svým příkladným jednáním zabránili jak nárůstu materiálových škod, ale hlavně snížili na minimum riziko ohrožení životů obyvatel zasaženého bytu i ostatních obyvatel domu.

„Podle šetření hasičského záchranného sboru byly jen 
v bytě zasaženém požárem uchráněny hodnoty ve výši cca 300 tisíc korun a přímá škoda dosáhla „jen" částky cca 40 tisíc korun. Osoby žijící v bytě musely být z důvodu nadýchání zplodin dopraveny k nemocničnímu ošetření," připomněla mluvčí radnice. Ta dodatečně děkuje lidem, kteří neváhali pomoci, ale samozřejmě i zasahujícím hasičům za jejich náročnou a profesionální práci, kterou ve prospěch občanů nepřetržitě 24 hodin denně vykonávají. 


„V tomto smyslu byla činnost jednotek požární ochrany, a to jak profesionálních, tak dobrovolných (které jsou zřízeny městem) velmi dobře hodnocena i na jednání Bezpečnostní rady ORP Příbram," dodává mluvčí Svobodová.