Slavnost byla zahájena výroční schůzí, po které následoval průvod obcí a položení věnce k pomníku padlých. Program pokračoval v myslivecké chatě, kde byla výstava o historii místního hasičského sboru, a na prostranství u chaty, kde pro přítomné vyhrávala k dobré náladě Rožmitálská Venkovanka a hasiči převedli zajímavé ukázky současné i historické požární techniky.