Nejen tyto lokality byly dlouhá desetiletí pod neustálou palbou dělostřelců a pokračující narušování povrchu půdy a porostů při dopadech střel a lokálních požárech dalo vzniknout unikátnímu prostředí takzvaného bezlesí. „Po dopadech granátů zde vznikalo množství dočasných tůní, které jinak v přírodě poměrně rychle zanikají. Požáry na vřesovištích pak brání trvalému zarůstání dřevinami. Po požáru se rychleji obnoví společenstva vřesu a bylin, než dřeviny jako například bříza. Řízená vypalování se mohou využít při ochraně vřesovišť," řekl vedoucí Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer o možnosti, jak zabránit zarůstání a postupnému návratu lesa na tyto oblasti.

V 90. letech minulého století armáda v Brdech začala omezovat střelby na dopadové plochy Tok a Jordán, až tyto dopadovky téměř přestala užívat. Jordán kvůli tomu začal zarůstat břízou. Vojenské lesy a statky ČR ve spolupráci s Armádou ČR před zánikem vojenského újezdu vyřezaly nálety bříz v severovýchodní části plochy.

„Pařízky však nebyly bodově ošetřeny Roundupem a tak už dnes začínají opět křovinatě obrůstat," upozorňuje dále Fišer. Podle plánu péče o CHKO Brdy je nutné vřesoviště pravidelně zbavovat náletu stromů a podle možnosti řízeně po částech vypalovat, případně mechanicky narušovat strhnutím drnu či v oblasti pást. Podle vedení CHKO Brdy ale s ohledem na zátěž municí se jeví jako jediný možný způsob zachování bezlesí, řízení vypalování. Z toho důvodu si Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zadala zpracování studie Využití řízených požárů v ochranářském managementu se zvláštním zřetelem na jeho využití při managementu bezlesí navrhované CHKO Brdy. Studie mimo jiného mapuje požáry jako doprovodný jev vojenského využití za posledních 10 let.

Ve sledovaném období bylo na dopadových plochách Tok, Jordán a Brda (kde pokračuje vojenské využití i nyní) přes 150 požárů plošně různého rozsahu. Studie tak doporučuje využít řízených požárů k zachování rozsáhlých vřesovišť a to nejlépe postupně v menších plochách.

„Jedním z prvních míst, kde Správa CHKO Brdy uvažuje použití řízeného vypalování jako prostředku k zajištění podmínek existence chráněných vřesovišť, je právě severovýchodní část dopadové plochy Jordán," upřesnil vedoucí Bohumil Fišer.