Málokdo si totiž připouští, že i ve zdánlivě bezpečném pracovním prostředí může dojít k vážným pracovním úrazům. Například šedesátiletá Hana z Příbrami pracovala v kanceláři.
„Lezla jsem za kolegou po schůdkách pro šanony a on na mě spadl. Měla jsem úraz hlavy a páteře. Ze strany zaměstnavatele jsem se žádného zastání nedočkala, natož nějakého odškodnění. Následovaly táhlé soudní spory,“ uvedla.
Kancelář skrývá několik variant pracovních úrazů. Podle Pavlíny Slámové ze vzdělávacího centra Rodos 94, které se zabývá i školením zaměstnanců o bezpečnosti práce na Příbramsku, musí být každý po nástupu do práce seznámen s riziky na svém pracovišti.
„Jedná se třeba i o varnou konvici, skartovačku nebo kopírku. I ten nejbanálnější úraz musí být zapsaný do knihy úrazů, protože může mít následky,“ sdělila Deníku.
„Majitel stavební firmy je zodpovědný za používání osobních ochranných pomůcek u svých zaměstnanců. Při nedodržování povinnosti nosit ochranné pomůcky má zaměstnavatel právo se bránit,“ dodala Pavlína Slámová.
V pracovních úrazech nejvíce vedou lidé pracující ve stavebnictví, hornictví a zemědělství. Ohroženi jsou také řidiči, nástrojáři, kovodělníci a zámečníci.
Jedním ze způsobů, jak zmenšit riziko pracovních úrazů, je zavedení koordinátorů ve stavebních firmách. Touto myšlenkou se zabývá Vzdělávací centrum BOZP Příbram.
Koordinátorem by měla být kvalifikovaná osoba, jejíž úkolem bude bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě a upozorňovat zadavatele stavby na případné nedostatky, které souvisí s možným nebezpečím úrazu.