„Kapacita kurzů je omezená, předpokládáme větší počet zájemců, ze kterých budeme muset pro jednotlivé kurzy vybírat ty nejvhodnější,“ zdůraznila administrátorka projektu Petra Belková. Služby v oblasti zaměstnanosti poskytuje Petrklíč od roku 2009.

Stalo se tak prostřednictvím projektu Klíč k práci, který nabízel vzdělávací a poradenské aktivity určené především ženám na rodičovské dovolené, a těm, které se po rodičovské vrací na trh práce. Částečně však Klíč k práci využívali i lidé z širší veřejnosti, hlavně z řad nezaměstnaných. Pilotní projekt podpořil během dvou let bezmála 200 osob, převážně z regionu Sedlčanska.

„Právě úspěch prvního Klíče k práci, pozitivní ohlasy, zájem o další aktivity a podpůrné služby a v neposlední řadě i nepříliš optimistická situace na regionálním trhu práce, to vše nás přimělo k tomu, abychom se pokusily dát dohromady „dvojku“, tedy Klíč k práci II. Naše žádost o grantovou podporu z Evropského sociálního fondu byla vyslyšena a v těchto dnech realizaci projektu zahajujeme,“ uvedla manažerka projektu Ludmila Hegerová.

Klíč k práci II nabídne bezplatně další rekvalifikační kurzy, konkrétně Pracovník v sociálních službách, Pracovník v maloobchodu – prodavač, Účetní, Mzdová účetní a Webdesigner. Dále přináší počítačové konzultace pro začátečníky i pokročilé. „Při formování obsahové nabídky kurzů jsme vycházely z přání účastníků předchozího projektu a ze zájmu současných návštěvníků Petrklíče. Největší zájem předpokládáme u Účetnictví a Pracovníka v sociálních službách,“ upřesnila Petra Belková. V Klíči k práci II ale nejde jen o rekvalifikační kurzy. Projekt nabídne řadu návazných služeb, které účastníkům umožní nejen zvýšit své šance na trhu práce, ale i přímo práci získat.

„Je to tak. Ze zájemců o kurzy budeme nyní vybírat podle přísnějších kritérií, z nichž to nejdůležitější je skutečná motivace k získání pracovního uplatnění. Projekt je zaměřen především na ženy končící rodičovskou dovolenou a dále na ženy nezaměstnané, registrované na úřadu práce. Každá z frekventantek kurzu projde mimo jiné i profesní diagnostikou, která může být vodítkem pro další profesní zaměření,“ poznamenala Ludmila Hegerová.
Každá účastnice kurzu bude navíc v kontaktu s personálním agentem a bude muset aktivně spolupracovat s personální agenturou. Ideálním výsledkem takové spolupráce bude zprostředkování pracovního místa. Cílem organizátorek je dovést k pracovnímu uplatnění co největší počet absolventů těchto kurzů.

„Součástí projektu jsou i podporovaná pracovní místa. V praxi to bude znamenat, že smluvním zaměstnavatelům budeme přispívat na mzdu pro absolventy kurzů, které zaměstnají,“ vysvětlila Petra Belková. Projekt Klíč k práci II je plně financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.Karel Souček